VIDEO

INTELLIGENCE

Po co mieć jeden punkt widzenia, skoro można zobaczyć szerszą perspektywę?